Fundacja Avalon

FUNDACJA AVALON

Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa

AktualnościInformacje kontaktowe

Telefon (22) 266 82 36
  666 324 328
Infolinia 801 011 823
E-mail kontakt@fundacjaavalon.pl

Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do subkonta

 Strona chroniona Certyfikatem SSL
Login beneficjenta (numer Twojego subkonta)
Hasło dostępu
Nie pamiętam hasła
 

Subkonto

Na indywidualne subkonta podopiecznych OPP, jaką jest Fundacja AVALON, następuje przekazywanie wpłat pochodzących z darowizn oraz 1% podatku w ramach corocznego zeznania podatkowego od osób fizycznych i firm. Jest to prosta, skuteczna i co najważniejsze przekazywana w szybki sposób pomoc dla niepełnosprawnych.Panel dostępu

Każdy podopieczny Fundacji Avalon ma nieograniczony dostęp do swojego subkonta przez Internet. Po zalogowaniu się na nie może on sprawdzić aktualną ilość zebranych środków finansowych. Profesjonalny system rozliczeń wpłat w połączeniu z fachową obsługą przesądza o wygodzie korzystania z subkonta.

Jak zalogować się do subkonta?Regulamin Akcji „Wasze wsparcie, Nasze działanie!”

Regulamin Akcji „Wasze wsparcie, Nasze działanie!”

1.            Informacje ogólne:

a.            Akcja „Wasze wsparcie, Nasze działanie!” służy publikacji informacji na temat aktywności podejmowanych wyłącznie przez Podopiecznych Fundacji AVALON.

b.            Materiały dotyczące Podopiecznych Fundacji umieszczone są na Facebooku Fundacji AVALON tylko za pisemną zgodą Podopiecznego lub Reprezentanta, którego informacja dotyczy. Zgoda musi zostać wyrażona papierowo.

c.            Publikowane informacje dotyczą aktywności podejmowanych przez Podopiecznych Fundacji AVALON możliwych dzięki środkom zgromadzonym na subkoncie Podopiecznego.

d.            Przesłanie materiałów informacyjnych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

2.            Forma przesyłanych materiałów:

a.            Materiały dotyczące działań Podopiecznych są zamieszczane na Facebooku Fundacji AVALON w formie krótkiego opisu (max. 1800 znaków) realizowanych aktywności, zdjęć, filmów, linków do stron bezpośrednio związanych z danym działaniem.

b.            Materiały dotyczące Podopiecznych wysyłane są w formie elektronicznej, na adres: socialmedia@fundacjaavalon.pl

 

3.            Rodzaj i tematyka podejmowanych działań:

a.            Rodzaj i tematyka aktywności podejmowanych przez Podopiecznych jest dobrowolna. Warunkiem jest możliwość ich realizacji dzięki środkom zgromadzonym na subkoncie Podopiecznego.

b.            Działania podejmowane przez Podopiecznych nie mogą:

-             obrażać uczuć religijnych,

-             zawierać treści nieetycznych, niemoralnych i nielegalnych w świetle prawa,

-             zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, ani w żaden sposób dyskryminujących inne osoby,

-             być wyrazem poparcia lub dezaprobaty dla ugrupowań politycznych,

-             obrażać uczuć mniejszości społecznych,

-             prezentować aktów przemocy wobec ludzi i zwierząt.

c.            Publikowana informacja nie może promować żadnego innego subkonta oprócz tego założonego w Fundacji AVALON

 

4.            Udostępnianie materiałów dotyczących działań podejmowanych przez Podopiecznych:

a.            Podopieczny wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku przez Fundację AVALON, przesyłając pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego oświadczenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

b.            Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Podopiecznych są zamieszczane na Facebooku Fundacji AVALON www.facebook.com/fundacjaavalon/ wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem subkonta Podopiecznego w formie postu zawierającego opis oraz materiały informacyjne (zdjęcia, filmy, linki do stron internetowych).

c.            Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych materiałów i ich ewentualnego odrzucenia.

d.            Każdy post zamieszczony na Facebooku Fundacji AVALON może zostać skomentowany przez czytelnika. Opublikowane komentarze są poddawane weryfikacji przez administratora serwisu. W przypadku gdy treść komentarze będzie znacząco rażąca Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza.

 

e.            Podopieczny ma możliwość zgłoszenia uwag do opublikowanego artykułu oraz komentarzy czytelników.Copyright 2020 Fundacja Avalon. All rights reserved.